Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych pozyskiwanych od użytkowników w tym danych osobowych za pośrednictwem witryny prowadzonej pod adresem: www.solakweddings.pl, której właścicielem jest Sebastian Solak, ulica Długa 40, 97-410 Łękińsko, NIP 573 273 78 14. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika, takich jak imię i nazwisko, adres email lub numer telefonu, zawsze musi być zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub praktyki tej witryny skontaktuj się ze mną przez adres sebastian.solak.fotografia@gmail.com

WSZELKIE MATERIAŁY (ZDJĘCIA, ARTYKUŁY) UMIESZCZONE NA TEJ STRONIE PODLEGAJĄ OCHRONIE NA MOCY USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. 1994 NR 24 POZ. 83). KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONYCH NA TEJ STRONIE, BEZ WYRAŹNEJ ZGODY AUTORA, JEST ZABRONIONE.

1. W jaki sposób są zbierane dane.
Dane Użytkowników mogą być zbierane na różne sposoby. Przykładem może być sytuacja kiedy Użytkownik odwiedza naszą stronę i wypełnia formularz kontaktowy lub w związku z innymi działaniami. Użytkownik może zostać poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu. Użytkownik może też odwiedzić naszą stronę anonimowo a dane osobowe będą zbierane tylko wtedy gdy dobrowolnie prześle nam takie informacje. Możemy przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do nas od Użytkowników, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać nasze usługi.

2. W jaki sposób wykorzystuję gromadzone informacje.
a) gromadzone informacje i  opinie służą nam do udoskonalenia witryny,
b) do poprawy obsługi klienta. Informacje zostawione przez użytkowników służą nam do skutecznego reagowania na trudności użytkownika dotyczące korzystania z naszej witryny,       
c) adres e-mail lub nr telefonu użytkownika będzie wykorzystywany wyłącznie do wysyłania informacji odnośnie usługi, lub do odpowiadania na ich zapytania, lub prośby.                                
Nie sprzedaję oraz nie handluję danymi osobowymi Użytkowników, a ponadto nie rozpowszechniam ich innym osobom.   

3. Prawa Użytkownika.
Osoby wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych mają prawo dostępu do swoich danych oraz mają prawo do ich sprostowania, czy uzupełnienia. Na wyraźne żądanie uprawnionego, administrator  będzie miał obowiązek udostępnić kopię danych, które podlegają przetwarzaniu jak również wprowadzić odpowiednie zmiany do systemu. Rozporządzenie przyznaje osobom fizycznym, których dane są przetwarzane, następujące uprawnienia - prawo dostępu do swoich danych i informacji, - prawo żądania sprostowania i uzupełnienia danych, - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, - prawo do przeniesienia danych, - prawo do bycia zapomnianym.

4. „Cookies''.
Moja witryna może wykorzystywać ''Cookies'' w celu poprawienia komfortu użytkowania. Przeglądarka umieszcza pliki cookie na twardym dysku w celach rejestracyjnych, a czasem śledzi też informacje na ich temat. Użytkownik może ustawić przeglądarkę internetową tak by odrzucała pliki ,,cookies'' lub ostrzegała o wysyłaniu takich plików. Witryna może wówczas nie działać poprawnie.

5. Media społecznościowe.
Strona obsługuje media społecznościowe (tj. Facebook, Instagram) umożliwiające dzielenie się jej treściami z innymi użytkownikami. Wszelkie dane osobowe lub inne informacje wprowadzane do mediów społecznościowych mogą być odczytywane, zbierane oraz wykorzystywane przez innych użytkowników danego medium, których nie jesteśmy w stanie kontrolować. Wobec tego nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie czy przywłaszczenie danych osobowych lub innych informacji wprowadzonych przez użytkowników do mediów społecznościowych.           

6. Strony internetowe osób trzecich.
Na mojej stronie internetowej Użytkownicy mogą znaleźć inne treści, czyli np. reklamy, linki do witryn i usług innych firm lub osób trzecich. Nie kontroluję zawartości ani linków, które pojawią się w tych witrynach i nie ponoszę odpowiedzialności  za praktyki stosowane przez strony powiązane z moją witryną. 

7. Zmiany niniejszej polityki prywatności.
Właściciel ma prawo do aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Użytkownicy mogą sprawdzać naszą stronę pod kątem zmian. Użytkownik przyjmuje i zgadza się z faktem, iż jego obowiązkiem jest przeglądanie niniejszej polityki i zapoznanie się z jej modyfikacjami. 

8, Wasza akceptacja niniejszych warunków.
Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na te zasady, jeśli się z nimi nie zgadzasz, nie korzystaj z niej. Dalsze korzystanie z tej witryny po opublikowaniu zmian w tych  zasadach będzie uznane jako akceptacja.

Użytkownik ma prawo do wystąpienia o usunięcie swoich danych osobowych po złożeniu oświadczenia woli. 

Back to Top